Artistiek-pedagogisch project

In het artistiek pedagogisch project lichten we toe vanuit welke artistiek-pedagogische visie de academie de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs nastreeft. Daarbij aansluitend duiden we hoe deze visie zich vertaalt in de organisatie van het onderwijsleeraanbod.