Artistiek-pedagogisch project

Rode draad doorheen de doelstellingen van deze academie is: een gezond evenwicht tussen artistieke en pedagogische aspecten. Op geen van beide aspecten staren we ons blind. Zo trachten we noch halsstarrig leerlingen op te leiden tot virtuozen, noch het artistiek niveau naar het achterplan te verschuiven om puur pedagogische redenen. Groot troef van het DKO is dat er voldoende ruimte is om elke leerling individueel te begeleiden. 

De materie, de inhoud waarmee we bezig zijn is uiterst divers en rijk: enerzijds zijn er de drie pijlers muziek, woord en dans, anderzijds beschikken we ook qua ‘educatief materiaal’ over de grootste diversiteit: gaande van het ‘oud’, ijzeren repertoire tot hedendaags materiaal; gaande van erg eenvoudig tot uiterst virtuoos. Hier zitten we dus goed wat betreft de mogelijkheden om individuele leerlingen van de juiste inhoud te voorzien.

Wat betreft deze inhoud merken we nog graag op:

 1. We benadrukken hoe belangrijk we deze diversiteit vinden voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Zelfs leerlingen die zich afsluiten voor een bepaald repertoire, trachten we te enthousiasmeren om hun horizonten te verruimen.
 2. Met betrekking tot deze brede vorming, beklemtonen we ook het belang van algemene vakken als AMV, AMC en muziekgeschiedenis. Hier leert men alles in een ruimer kader te plaatsen. In deze cursussen krijgen onze leerlingen de kans om, via extra muros voorstellingen, ook wat mee te pikken van wat er in het professionele dans-, woord- en muziekleven aan de gang is.
 3. Het feit dat onze academie vrij klein is, laat ons toe extra flexibel en gemoedelijk te werk te gaan. Zo vergt het organiseren van vak- of zelfs discipline-overschrijdende activiteiten geen overdreven inspanningen.
 4. In deze academie leeft een zeer positieve houding ten opzichte van het professioneel artistiek leven van de leraren. We vinden het erg belangrijk dat ook onze leraren zich kunnen blijven ontwikkelen. 

   

  Dat individuele begeleiding van de leerlingen zo belangrijk is, betekent niet dat ze steeds moederziel alleen met hun kunst bezig moeten zijn. Zowel binnen de academie als daarbuiten, bieden zich tal van mogelijkheden aan om als leerling van de muziek-, woord- of dansafdeling naar buiten te komen. Het deelnemen aan wedstrijden, aan voorstellingen met derden e.a. wordt in dit opzicht dan ook sterk gestimuleerd.

   

  Binnen het vaste lessenpakket zitten sowieso cursussen waar leerlingen samen met anderen aan het werk zijn. We merken graag op dat dit eveneens een prima leerschool is voor groepsverantwoordelijkheid en sociaal gedrag.

  Verder zijn er binnen de school uiteraard de gemeenschappelijke lessen, klasaudities, openbare proeven, volwassenenconcertjes en dergelijke. (Hier trekken we vooral leerlingen zelf, ouders en familie aan.)

  De academie is echter geen eiland; ze heeft ook in de gemeenschap een culturele, artistieke en pedagogische taak te vervullen. Zo zijn we voortdurend op zoek naar het intensifiëren en uitbreiden van samenwerkingsverbanden met de socio-culturele actoren binnen de gemeente zoals het gemeenschapscentrum, de kerkfabriek, de bibliotheek, de gemeentelijke cultuurdienst en jeugd- en seniorenorganisaties. Daarnaast is de actieve en passieve participatie van de bevolking bij de activiteiten van de academie een belangrijk item. De activiteiten van de academie zijn uiteraard ook voor de mensen van de gemeente (en daarbuiten) toegankelijk. Zo is het jaarlijks kerstconcert zeker geen interne academie- aangelegenheid en kunnen bv. niet-studenten worden toegelaten in het orkest en koor van de academie.