Berichtgeving corona

Berichtgeving 13 oktober

Vanaf maandag 16 november starten de academies op in code rood.

De lessen MCV en muziekinitiatie voor leerlingen jonger dan 12 jaar blijven behouden zoals voorzien en kunnen doorgaan in de academie.

Leerlingen van notenleer in de 2de graad die ouder zijn dan 12 jaar zullen door hun leerkracht gecontacteerd worden om de lessen via livestream mee te volgen.

De instrumentles kan blijven doorgaan in de academie.

De lessen groepsmusiceren, koor, begeleidingspraktijk, MCV volwassenen, MCV 3de graad en muziektheorie zullen online doorgaan. 

Voor verdere afspraken zal u gecontacteerd worden door uw leerkracht.

Berichtgeving 29 oktober

In de strijd tegen het coronavirus nam de overheid ook voor het DKO nieuwe maatregelen. Eén van de gevolgen is dat er zaterdag 31 oktober geen fysieke lessen meer zullen plaatsvinden in de Academie Wemmel. Ter vervanging is er afstandsonderwijs. De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 15 november. 

Berichtgeving 27 oktober

De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen - basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs - maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie.

Berichtgeving 14 oktober 2020

Het deeltijds kunstonderwijs schakelt over naar code oranje.

In onze academie dient enkel het volwassenenkoor te worden gereorganiseerd.

Alle andere vakken en lessen wijzigen niet.

Berichtgeving 16 september 2020

Omwille van een toename van Corona besmettingen wordt de instrumentles beperkt tot 1-op-1 contactonderwijs.

Daarnaast dragen ook ALLE leerlingen (ook leerlingen onder de 12 jaar) een mondmasker tijdens de les (uitgezonderd de leerlingen van dans en zang).

Uiteraard dienen ook alle andere maatregelen strikt te worden nageleefd:

- Alleen de leerling heeft toegang tot de academie. Ouder, begeleider of andere worden niet toegelaten.

- Social distancing van 1,5 meter is de norm.

- De zangers en blazers respecteren in het leslokaal een afstand van minstens 3 meter.

- Bij de inkom dienen de handen te worden ontsmet (handgel is voorzien).

- De slagwerkers brengen hun eigen drumstokken mee.

- De blazers brengen twee doeken mee om het condensatievocht op te vangen.

- Na de les worden de handen opnieuw ontsmet ( in het leslokaal wordt handgel voorzien).

- Iemand (personeelslid of leerling) die ziek is of symptomen van Covid-19 vertoont, blijft thuis.

- Bij hoogdringendheid kan gebruik worden gemaakt van de toiletten. We vragen echter om dit te beperken en vooraf thuis een toiletbezoek in te lassen.

Wij vragen, in het belang van de gezondheid van jezelf, en die van de leerkracht, om bovenstaande afspraken strikt na te leven!

Berichtgeving 1 september 2020

De overheid heeft beslist, tot onze grote opluchting, dat ook de academies opnieuw kunnen opstarten op 1 september 2020 met alle lessen.

Uiteraard kan dit enkel doorgaan binnen de algemene corona veiligheidsnormen voor het onderwijs (pandemieniveau geel met grote waakzaamheid) en de specifieke veiligheidsafspraken voor de academie.

Wij vragen dan ook om volgende afspraken strikt na te leven:

  • Alleen de leerling heeft toegang tot de academie/ schooldomein. Ouder, begeleider of andere worden niet toegelaten.
  • Social distancing van 1,5 meter is de norm.
  • Een mondmasker dragen vanaf 12 jaar is verplicht.
  • Bij aanvang en na de les dienen de handen te worden ontsmet (handgel wordt voorzien).
  • Iemand (personeelslid of leerling) die ziek is of symptomen van Covid-19 vertoont, blijft thuis.
  • Bij hoogdringendheid kan gebruik worden gemaakt van de toiletten. We vragen echter om dit te beperken en vooraf thuis een toiletbezoek in te lassen.
  • Muziek : Blazers brengen een doek mee om het condensatievocht op te vangen.
  • Muziek : Elke leerling brengt zijn eigen materiaal mee (bv. drumstokken)

De leerkrachten zullen u verder helpen met de organisatie van de lessen en verdere afspraken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kan u ons contacteren tijdens de openingsuren van het secretariaat, of per mail of bij de leerkrachten.

Wij blijven u op de hoogte houden van alle wijzigingen.

Berichtgeving 25 mei 2020

Beste ouder,

Beste leerling,

Onze inschrijvingen starten vanaf dinsdag 2 juni 2020.

Vanwege de coronacrisis en om lange wachtrijen te vermijden, nemen we volgende maatregelen:

- kom alleen (max 1 persoon per gezin wordt toegelaten)

- vanaf 12 jaar is een mondmasker verplicht

- houd afstand (minstens 1,5 m)

- Desinfecteer je handen bij het binnenkomen

- uiteraard blijven alle corona veiligheidsmaatregelen geldig

- schrijf (indien mogelijk) in op je gewone lesdag

- beslis thuis in welke groep je jouw kind wil inschrijven en welke lessen je wenst te volgen

- bij vragen contacteer je op voorhand het secretariaat of leerkrachten (telefonisch of per email)

- betaling kan enkel via bancontact

- lees thuis het academiereglement, APP en toestemming tot het nemen en publiceren van het

 individueel beeldmateriaal (zie website)

Stuur een email naar academiewemmel@wemmel.be als je liever je inschrijving per overschrijving afhandelt met volgende info:

- Naam leerling

- vakken en klasgroep (vb. MCV (notenleer) 2.1.A , dansinitiatie 1.1.A, danslab 2.1.B, enz., …..)

Wij sturen jou dan een inschrijvingsfiche per email die je ons getekend terugbezorgt.

De inschrijving is enkel geldig na ondertekening van onze inschrijvingsfiche en na ontvangst van betaling.

In bijlage vinden jullie

- onze inschrijvingsdata en inschrijvingsprijzen

- het uurrooster van muziek, woord en dans

- info over ons academiereglement, APP en toestemming tot het nemen en publiceren van individueel beeldmateriaal

Volg onze facebookpagina: https://www.facebook.com/academiewemmel/

Met vriendelijke groeten,

Gerard De Clercq - directeur

Berichtgeving 20 mei 2020

Beste ouder en student(e),

De overheid heeft beslist dat er tot aan de zomervakantie in de academie geen klassikale vakken (danslessen, woordlessen, groepsmusiceren, notenleer, koor, ….) meer mogen doorgaan.

Voor de individuele instrumentles zal uw leerkracht u vanaf volgende week contacteren voor verdere afspraken.

Met vriendelijke groeten,

Gerard De Clercq

Directeur

-----------------------------------------------------------------------------------

Berichtgeving 15 mei 2020

Beste ouder en student(e),

De overheid heeft deze week beslist dat de academie heel beperkt en gefaseerd zal mogen heropstarten met contactonderwijs op voorwaarde dat alles op een veilige manier kan worden georganiseerd. Wij bekijken momenteel, in overleg met de inrichtende macht, de preventieadviseur en het lerarenteam wat haalbaar is voor onze academie. We vragen nog even jullie geduld en begrip en we hopen spoedig meer concrete informatie hierover te kunnen geven.

Op onze website (www.academiewemmel.be) kan u reeds de lessenroosters voor het schooljaar 2020-2021 vinden.

We blijven bereikbaar en beantwoorden graag al jullie vragen.

Mvg,

Gerard De Clercq

Directeur


Beste leerling(e),

Beste ouder,

Zoals jullie hebben vernomen via de media heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat alle scholen en academies gesloten blijven tot het weekend van 3 mei. Wanneer en onder welke voorwaarden de academies zullen heropstarten is nog niet duidelijk. Hopelijk valt daarover binnenkort een beslissing.

Gedurende deze periode van sluiting blijven onze leerkrachten aan het werk om via afstandsonderwijs de leerlingen goed op te volgen, hen nieuwe leerstof aan te bieden en het contact intens te houden. We beseffen dat dit niet evident is voor elk vak. Aarzel niet om zelf de leerkrachten te contacteren met specifieke vragen, problemen of andere. Ze staan altijd klaar om te helpen.

Wat betreft de examens: Na overleg, zowel intern als extern, hebben we beslist om de examens in mei/juni te annuleren. De tijd die ons nog rest is te krap om de leerlingen grondig voor te bereiden op een openbaar- of klasexamen en kunnen we beter gebruiken om les te geven. Leren is nu belangrijker dan evalueren. In deze fase is het dan ook zaak de onderwijstijd te maximaliseren. Dat wil echter niet zeggen dat er geen eindevaluatie zal zijn maar deze zal dus eerder gebaseerd zijn op het gerealiseerde leertraject.

Het gemeentebestuur van Wemmel had al voor de paasvakantie beslist om alle activiteiten binnen de gemeente tot aan de zomervakantie te annuleren. Dus geen Sibeljazz, geen opendeurdag, geen proclamatie…..geen enkele activiteit waarbij mensen samenkomen. Voor de leerlingen die afstuderen in 4.3. onderzoeken we nog of we met hen een afscheidsconcert in het najaar kunnen organiseren zodat zij het afronden van hun studies toch feestelijk kunnen vieren.

Hou het veilig en gezond en hopelijk zien we elkaar spoedig weer!

M.v.g.,

Gerard De Clercq

Directeur academie Wemmel