Uurrooster Middelbare Graad - AMC jongeren

M1 (Bene Vandendriessche)

woensdag 19.00u-20.00u

M2 (Laura Kennis)

maandag 18.30u-19.30u

M3 (Laura Kennis)

vrijdag 18.30u-19.30u

Graadsklas M1-M2-M3 (Michel Houben)

dinsdag 19.00u-20.00u