Uurrooster Lagere Graad

leslocatie: concertzolder Oude Pastorij

Leerkracht: Charline Catrysse

AVV L1 : woensdag 14.30u-15.30u

AVV L2 : woensdag 15.30u-16.30u

AVV L3 : woensdag 13.30u-14.30u

AVV L4 : woensdag 12.30u-13.30u