Uurrooster speltheater/dramastudio

Leslocatie: concertzolder Oude Pastorij

Derde graad

3.1 (0.A) speltheater M.Schuermans woensdag 1430-1530

3.1 (0.A) dramastudio M.Schuermans woensdag 1530-1630

3.2 (0.A) speltheater M.Schuermans woensdag 1730-1830

3.2 (0.A) dramastudio M.Schuermans woensdag 1830-1930

3.3 (zolder) speltheater M.Schuermans dinsdag 1800-1900

3.3 (zolder) dramastudio M.Schuermans dinsdag 1900-2000