Uurrooster Hogere Graad

Leslocatie: concertzolder Oude Pastorij

Leerkracht: Maarten Schuermans

H1-H2-H3

dinsdag 19.30u-20.30u (toneel)

dinsdag 20.30u-21.30u (repertoire studie)