Inschrijvingen 2017-2018

Lessenroosters

Zie onder 'Muziek' - 'Woord - 'Dans'

Inschrijvingsdata

juni 2017  
vrijdag 23 14.00u-19.00u
zaterdag 24 09.00u-12.00u
dinsdag 27 14.00u-19.00u
woensdag 28 14.00u-19.00u
donderdag 29 14.00u-19.00u
vrijdag 30 14.00u-19.00u

 

augustus 2017  
dinsdag 29 14.00u-18.30u
woensdag 30 14.00u-18.30u
donderdag 31 14.00u-18.30u

 

september 2017  
maandag 15.30u-19.00u
dinsdag  15.30u-19.00u
woensdag  13.30u-18.30u
vrijdag 15.30u-18.30u
zaterdag 09.00u-12.00u

Inschrijvingsgeld

-18 jaar 80 euro
2de familielid -18 jaar 57 euro
2de optie 57 euro
+18 jaar t.e.m. 24 jaar 144 euro
vanaf 25 jaar 322 euro
verminderd tarief vanaf 25 jaar 144 euro
initiatiecursus periode 1/9 tot 31/1 inwoner van Wemmel 132 euro
initiatiecursus periode 1/9 tot 31/1 inwoner buiten Wemmel 184,5 euro
initiatiecursus periode 1/2 tot 30/6 inwoner van Wemmel 132 euro
initiatiecursus periode 1/2 tot 30/6 inwoner buiten Wemmel 184,5 euro

Info

 • Bij nieuwe inschrijvingen moet de identiteitskaart worden voorgelegd.
 • Betaling met bancontact.
 • De inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld.
 • Wanneer de academie de inschrijvingsgelden heeft doorgestort aan het departement, kan het inschrijvingsgeld niet meer worden terug betaald.

Initiatiecursussen muziek en dans

Op vrijdag 23 juni (14.00u-19.00u), zaterdag 24 juni (09.00u-12.00u), dinsdag 27 juni, woensdag 28 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni (14.00u-19.00u) organiseren we herinschrijvingen voor de kinderen die momenteel initiatiecursussen muziek en dans volgen. Ook kinderen die een broer of zus hebben die ingeschreven is aan de academie van Wemmel en voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden kunnen zich inschrijven. Indien er voor hen geen plaats zou zijn, komen zij op een prioritaire wachtlijst.

Om organisatorische redenen verkiezen we dat u uw dochter/zoon inschrijft op vermelde data. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan kan dit eventueel op dinsdag 29, woensdag 30 of donderdag 31 augustus 2017. Wie niet ingeschreven is vóór 1 september 2017 verliest zij plaats.

De inschrijvingsvoorwaarden voor de initiatiecursussen zijn de volgende:

 • De huidige leerlingen, ook deze van buiten de gemeente Wemmel, kunnen zich terug inschrijven en hebben voorrang.
 • De kinderen die al een broer/zus hebben die ingeschreven is aan de academie, hebben ook voorrang. Indien er geen plaats is, zullen zij op een wachtlijst komen.
 • De instapleeftijd voor muziek is zes jaar of het eerste leerjaar.
 • De instapleeftijd voor dans is vier jaar.
 • Er worden geen wachtlijsten aangelegd voor kinderen onder de instapleeftijd.
 • Om pedagogische redenen volgen de kinderen uit de muziekinitiatie vanaf 8 jaar ook de AMV-lessen.

Reden toepassing verminder tarief

Het verminderd tarief wordt pas toegekend na ontvangst van de juiste attesten.

Alle reducties worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

PTL = personen ten laste van

Het document 'samenstelling gezin" wordt afgeleverd door de gemeente.

Reden verminderd tarief  Attest
Volledig uitkeringsgerechtigde werkloze + PTL of verplicht ingeschreven werkzoekende op basis van de reglementering i.v.m. de arbeidsvoorziening en de werkloosheid. Attest afgeleverd door de VDAB, ONEM, FOREM of RVA en bestemd voor het DKO, afgestempeld en gedateerd tussen 1 en 30 september 2017. Attesten van vakbonden e.d. worden niet aanvaard.

Leefloon + PTL

Attest afgeleverd door het OCMW/CPAS en gedateerd in september 2017.

Attest van ‘Inkomensgarantie voor ouderen’.

Personen met een handicap

 

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief. Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:

 • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
 • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.
In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium 'zelfredzaamheid'.
Persoon in gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling. Attest van het betrokken tehuis of instelling.

Erkende politieke vluchteling + PTL

Attest afgeleverd door het ministerie van Justitie of Binnenlandse zaken.
-18 jaar en inschrijving ander gezinslid in het DKO Attest van de instelling + kopij betalingsbewijs ander gezinslid.

-18 jaar en bijkomende inschrijving in het DKO

Attest van de instelling + kopij van het betalingsbewijs van de eerste inschrijving.